Firma Basia Bryłka Studio Urody realizuje projekt „Spectrum  – Pomorskie System Usług Doradczych” poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie  marketingu oraz zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem.

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% – 95% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Celem projektu jest przystosowanie przedsiębiorstwa do zmienionych warunków funkcjonowania branży kosmetycznej wynikających z ograniczeń epidemii COVID-19 oraz rozwój firmy.

  • Całkowita wartość projektu: 24 960 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 12 480 PLN
  • Okres realizacji projektu od: 01.03.2021 do 31.07.2021 r.